Podziękowania Burmistrza za cztery lata pracy na rzecz rozwoju gminy

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, 

ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, 
którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.  – Bolesław Prus

27 września odbyły się ostatnie w kadencji 2014 – 2018 obrady sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski wręczył dyplomy i podziękował wszystkim Radnym za 4 lata pracy na rzecz rozwoju Gminy Wasilków, jak również poprawy jakości życia jej mieszkańców. Dziękujemy!

Podziękowania Radnym za pracę na rzecz Gminy