Petycja w sprawie usunięcia odpadów składowanych w Studziankach

Zachęcamy do składania podpisów na petycji, skierowanej do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów składowanych na terenie CIGO do niezwłocznego ich usunięcia. To w obecnym stanie prawnym jedyna droga, aby właściwy w tej sprawie organ mógł nakazać CIGO likwidację sortowni, która od lat nie funkcjonuje poprawnie i zamiast przetwarzać odpady – gromadzi je w olbrzymich ilościach.

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz skierował już pismo do Marszałka Artura Kosickiego, aby powołując się na art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydał decyzję zobowiązującą firmę MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. K. do usunięcia odpadów, zalegających w Studziankach.

Burmistrz mógł poczynić te kroki w momencie, gdy decyzja Marszałka w przedmiocie cofnięcia CIGO pozwolenia zintegrowanego została utrzymana w mocy przez Ministra Klimatu (decyzja nr DZŚ-III.285.52.2018.AT.18 z dnia 5 lutego 2020 r.).

Rada Miejska w Wasilkowie również podjęła jednogłośnie stanowisko w tym przedmiocie.

Radni klubu „Nasz Wasilków” rozpoczęli w lutym 2020 r. zbiórkę podpisów pod petycją. Formularz został umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Wasilkowa.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną dalsza zbiórka podpisów na papierowych listach nie jest już możliwa.
Co więcej – 27 marca 2020 r. wybuchł kolejny pożar sortowni w Studziankach.

Prosimy o jej podpisanie i pamiętajmy – wezwanie spółki prowadzącej sortownię do usunięcia odpadów to jedyny sposób na zaprzestanie działania tego podmiotu oraz zakończenie cyklicznych pożarów.

Mimo, że sortownia znajduje się w granicach administracyjnych gminy Wasilków – ani Burmistrz, ani Rada Miejska w Wasilkowie nie posiada uprawnień, aby podjąć wiążące działania w tej sprawie. Często pytacie Państwo: „Dlaczego tak jest? „. Otóż tak skonstruowane są przepisy prawne.

Wierzymy, że Marszałek Województwa Podlaskiego podejmie odpowiednie kroki, dlatego apelujemy o poparcie tej inicjatywy.

Link do petycji:
https://www.petycjeonline.com/wniosek_do_marszaka_wojewodztwa_podlaskiego_o_wydanie_decyzji_nakazujcej_mpk_pure_home_usunicie_odpadow_ze_skadowiska_w_studziankach?uv=22154170&fbclid=IwAR2oxczfsVkx3wQNYZ5k1aBduEhMuOaBiUEUXPMMv6xBiUX_73zHGJ03tp4

Urząd Miejski w Wasilkowie