„PALUSZKOWE MALUCHY” w Przedszkolu „Słoneczne” w Wasilkowie

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie, co roku realizuje wiele autorskich programów i innowacji, jak również programy i projekty ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. W kończącym się  roku szkolny 2023/2024, grupa najmłodszych 2,5-letnich przedszkolaków realizowała „Paluszkowe Maluchy” – Ogólnopolski Edukacyjny Projekt Rozwijający dla dzieci.

Głównym celem projektu było zastosowanie zabaw paluszkowych w rozwoju mowy i motoryki małego dziecka. Zabawy Paluszkowe kształtują sprawność manualną i ruchową,  przygotowują dziecko do samodzielnego wykonywania codziennych czynności, takich jak rozbieranie i ubieranie się, manipulowanie różnymi przedmiotami, rysowanie, a w dalszej przyszłości – pisanie.

Zabawy Paluszkowe wzbogacają słownictwo dziecka, co korzystnie wpływa na rozwój jego mowy. Dziecku łatwiej jest zapamiętać nowe słowa poprzez ich częste powtarzanie w zabawie. Jest to jedna z wielu metod budowania pozytywnej, ciepłej i bliskiej relacji między dorosłym a dzieckiem.

Projekt składał się z 9 modułów. Maskotką projektu jest Pajączek Kazik. Każda grupa biorąca udział w projekcie wykonywała swoją własną maskotkę Kazika. Przedszkolaki uczyły się piosenek, wierszyków i rymowanek, brały udział w zajęciach plastycznych związanych z danym tematem projektu. Pajączek Kazik wspierał dzieci w adaptacji do przedszkola, wywoływał uśmiech na twarzach dzieci, aktywizował do ruchu, mowy i wesołej zabawy.

                                                                                Autor: mgr Małgorzata Tercjak

„PALUSZKOWE MALUCHY” w Przedszkolu „Słoneczne” w Wasilkowie
Skip to content