Otwarta Strefa Aktywności w Sochoniach przekazana do użytku

6 grudnia w Sochoniach odbyło się mikołajkowa wizyta Burmistrza Adriana Łuckiewicza. W Sochoniach. Podczas wizyty Włodarz Wasilkowa uroczyście przekazał mieszkańcom Otwartą Strefę Aktywności, znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Wizyta Burmistrza rozpoczęła się przy Otwartej Strefie Aktywności, gdzie odbyło się jej oficjalne przekazanie do użytku mieszkańcom sołectwa Sochonie. W trakcie prezentacji OSA Adrian Łuckiewicz, podziękował osobiście osobom zaangażowanym w realizację projektu. Strefę poświęcił proboszcz parafii w Jurowcach ks. Jerzy Chwiećko.

Drugim punktem wizyty była prezentacja elementów wyposażenia świetlicy należącej do Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, które sfinansowano ze środków budżetu Gminy. O poczęstunek zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sochoniach.

Otwartą Strefę Aktywności tworzy siłownia plenerowej wraz ze strefą fitness, urządzenia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży oraz strefa relaksu. Infrastruktura przeznaczona jest dla użytkowników w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowo – rekreacyjna powstała przy dofinansowaniu pozyskanym przez Urząd Miejski z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: UM w Wasilkowie
Zdjęcia: MOAK Wasilków

Skip to content