Obchody 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Maja mieszkańcy gminy Wasilków świętowali 288 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie. Po nabożeństwie na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Wasilkowa i pocztami sztandarowymi Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkół Podstawowych mieszkańcy przemaszerowali pod kapliczkę gdzie odbył się uroczysty apel.
Po oddaniu uroczystej salwy honorowej przez grupę Rekonstrukcyjną Korpusu Ochrony Pogranicza rozpoczęła się oficjalna część apelu, w którym wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy, a swoje przemówienie wygłosił Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.
W krótkim rysie historycznym wspomniał o tych, którzy poświęcili życie i zdrowie dla wolnej Polski i dla naszej małej ojczyzny Wasilkowa.

„Dzisiejsze święto to najlepsza okazja aby zrobić ukłon w stronę mieszkańców Wasilkowa i okolic, którzy chętnie włączali się do walki o wolność. (…) Miejsce, w którym się zebraliśmy – „kapliczka”- jest pięknym świadectwem patriotyzmu Wasilkowian, którzy nieraz byli gotowi ofiarować życie za Ojczyznę. W lutym 1914 r. ukarano mieszkankę Wasilkowa, która uczyła dzieci pacierza i katechizmu po polsku. Walka o wolność to też walka o polską literaturę i tożsamość. 18 sierpnia 1918 r. Niemcy zastrzelili w Wasilkowie byłego żołnierza wojsk gen. Władysława Dowbór – Muśnickiego kpr. Aleksandra Żukowskiego. Inną postacią aktywnie działającą w Wasilkowie na rzecz odzyskania niepodległości oraz włączenia wszystkich ziem polskich w skład odradzającego się państwa był proboszcz wasilkowski w latach 1910-1923 ks. Piotr Niewiarowski. jako przykład bohaterskiej postawy może posłużyć droga życiowa wybitnego mieszkańca Wasilkowa Antoniego Bućki (zamordowanego przez Niemców w 1943 r.).”

W części artystycznej wydarzenia wystąpiły dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu gminy Wasilków. Przed publicznością prezentowały się między innymi:
przedszkolaki z grupy „przyjaciele Gawrona” pod kierunkiem pani Jolanty Herman w tańcu z szarfami z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Tekakwita”, Zuzanna Kurza w wierszu pt. „Twój Dom” Wandy Chotomskiej i Maja Aronowicz z tatą w piosence „Przybyli Ułani pod okienko” Feliksa Gwiżdża z przedszkola „Wesołe Robaczki”, Oliwia Zawadzka w wierszu pt. „Trzeci Maja” Stanisława Adnrejczaka, chór szkolny w piosence pt. „Jak długo w sercach naszych” Konstantego Krumłowskiego, Kinga Kościesza w wierszu pt. „Ślubowanie” Józefa Stemlera, Zuzanna Zawadzka w piosence pt. „Polska Flaga” ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach pod kierunkiem pani Mirosławy Bezdziel oraz Anny Paleckiej.

W kolejnym punkcie obchodów liczne delegacje na czele z Burmistrzem Adrianem Łuckiewiczem, Zastępcą Burmistrza Dominiką Jocz i przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Zalejskim złożyły kwiaty. Wśród nich byli także: Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Klub Radnych „Nasz Wasilków” reprezentowany przez Monikę Targońską-Dakowicz, Janusza Kozłowskiego, Andrzeja Augustynowicza, Adama Szmurło i Łukasza Bojanowskiego, Klub Radnych „Współpraca i Rozwój” z przedstawicielami Karolem Krakowieckim, Robertem Lewkowiczem i Markiem Kojło, Radni Rady Miejskiej z Wasilkowa na czele z Anną Pszczółką i Piotrem Półtorakiem, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w składzie Danuta Wiszniewska, Anna Pszczółka, Agnieszka Przedlacka i Zenon Żukowski, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta z Dyrektor Anną Fidurską wraz z uczniami, Szkoła Podstawowa im. ks. Wacława Rabczyńskiego reprezentowana przez Wicedyrektor Henrykę Kaczyńską wraz z samorządem uczniowskim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach z Dyrektor Jadwigą Piotrowską wraz z uczniami, Przedszkole „Słoneczne” z Wicedyrektor Bożeną Stasiełuk i przedstawicielką Rady Pedagogicznej Elżbietą Baturo, Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Tekakwita” w Wasilkowie z Dyrektor Cecylią Chorabik z przedszkolakami, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Wasilków, przedstawiciele Związku Sybiraków, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej w składzie Antoni Pełkowski, Eugenia Denis, Grażyna Szczesiul, w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej z Wasilkowa Prezes Zarządu Karol Krakowiecki oraz Zastępca Prezesa Zarządu Beata Bejtman-Plago, Unniwersytet III Wieku oraz Klub Seniora z Wasilkowa z Prezes Krystyną Sakowicz wraz z delegacją, Podlaska Gromada Zuchów „Andromeda”, Podlaska Drużyna Harcerek „Convivera”, Wysokomazowiecka Drużyna Harcerzy „Leśna Gwardia”, Zastęp „Olimp”.

Po uroczystościach na terenie świetlicy przy ul. Dwornej odbył się pokaz Grupy Rekonstrukcyjnej Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza Twierdzy Osowiec, podczas którego zaprezentowane zostało umundurowanie, wyposażenie i broń, a także inscenizacja z udziałem widzów.
Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za zaangażowanie w organizację tegorocznych obchodów oraz wszystkich za obecność.


Zespół Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury