Muzeum Jednego Dnia

W ramach projektu Akademia Liderów Społeczności Lokalnych (finansowanego przez FIO) uczennice SP 1: Zuzanna Nienałtowska, Patrycja Poznańska, Milena Urbańska i Amelia Wiszenko we współpracy z księdzem Romualdem Bućko stworzyły Muzeum Jednego Dnia w historycznym domu rodzinnym ks. Bućki, gdzie kiedyś odbywało się tajne nauczanie.

Ksiądz opowiadał uczniom klas czwartych i piątych o historii Wasilkowa, szczególnie o czasach, gdy nauczanie było zabronione oraz pokazywał cenne i gromadzone przez lata pamiątki.

Autor: A.P.

Muzeum Jednego Dnia