Muzealni detektywi na tropie! Tajemnice malarstwa

Cykl 15 zajęć interaktywnych w białostockim Ratuszu dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Zapraszamy w wybrane niedziele o godz. 12.00.

Podczas zajęć interaktywnych zwiedzamy wystawę, rozwiązujemy zadania z zeszytu edukacyjnego, a w części warsztatowej tworzymy ciekawe prace plastyczne i nie tylko!

PASTELOWY ŚLAD

4 października 2020 r., godz. 12.00

Jakiego króla przedstawia portret reprezentacyjny eksponowany na muzealnej galerii? Kogo artysta malował tworząc autoportret? Czy kilka postaci to portret zbiorowy, a może scena rodzajowa? Śledząc twórczość malarzy portrecistów spróbujemy natrafić na pastelowy ślad i sprawdzić do kogo on nas doprowadzi… W części warsztatowej każdy z uczestników zajęć namaluje jeden z poznanych typów portretu wykorzystując pastele suche.

WĘDRÓWKI ŚLADAMI PEJZAŻYSTÓW

11 października 2020 r., godz. 12.00

Nie ma to jak dobry kamuflaż! Dzieci poznają na zajęciach pejzaże, czyli obrazy, które przybrały zielone barwy maskujące. Wędrując po muzealnej galerii dowiemy się, jak przedstawiano w sztuce przyrodę oraz co to znaczy wyjść w plener. Odszukamy też najbardziej tajemniczy rodzaj pejzażu, malowany zwykle w czarnych barwach. W części warsztatowej uczestnicy zainspirowani jesienną przyrodą sami namalują kolorowe pejzaże.

TAJEMNICZA KOMPOZYCJA – MARTWA NATURA

18 października 2020 r., godz. 12.00

Malarze często przedstawiali na swoich obrazach różne przedmioty (jak np. naczynia, kwiaty, owoce) jako elementy wzbogacające treść dzieła malarskiego. Z czasem przedmioty te stały się samodzielnym tematem, zwanym w malarstwie martwą naturą. Niektóre z nich skrywały w sobie tajemnice i ciekawe historie, a malarz nadawał im symboliczne znaczenie. Muzealni detektywi podejmą próbę rozszyfrowania ukrytego znaczenia zwykłych/niezwykłych przedmiotów. W części warsztatowej z różnych rekwizytów stworzą własną kompozycję i przeniosą ją na papier posługując się pastelami olejnymi.

Czas trwania zajęć ok. 90 min.

Liczba uczestników w grupie: 12 osób.

Koszt: 12 zł – dziecko, 6 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł – dziecko, 4 zł – opiekun.

Informacje i zapisy: 85 740 77 42, 509 336 740.

Na każdym z piętnastu spotkań cyklu wykorzystujemy zeszyt edukacyjny „Muzealni detektywi na tropie! Tajemnice malarstwa” w cenie 8 zł (jeden zeszyt zawiera materiały do wszystkich 15 tematów zajęć). Więcej informacji: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-podlaskie-w-bialymstoku/wydawnictwa/zeszyty-edukacyjne/

Dbamy, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Edukatorzy prowadzą zajęcia w przyłbicach ochronnych, pomoce dydaktyczne są rozkładane w rękawiczkach, stoły, krzesła i wszelkie przybory są dezynfekowane, a sale wietrzone.

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci posiadające własne maski zasłaniające usta i nos. Uczestnicy zobowiązani są również do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym umieszczonym w holu Ratusza.

Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku