Młodzież z Hajnówki w hołdzie ofiarom wojny na 100- lecie odzyskania niepodległości

9 listopada br., młodzież realizująca praktyczną i teoretyczną naukę zawodu w Hajnówce uczciła pamięć Polaków poległych w obronie naszego państwa.
Uczestnicy wybrali się pod pomnik poświęcony „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji”, na skwerze miejskim im. Dymitra Wasilewskiego przy ul. Zina w Hajnówce. Pomnik powstał w 1991 r., ma formę krzyża łacińskiego z aluminium o wysokości 6,5 m z wypisanym symbolem „V”. Natomiast ze starego postumentu, który rozpadł się na dwie części powstał krzyż symbolizujący pojednanie. Młodzież pod pomnikiem zapaliła symboliczny znicz, oddając hołd ofiarom „by pamięć o pomordowanych była najważniejsza”.
Ta wyjątkowa lekcja historii była okazją do rozwijania w młodych ludziach odpowiedzialności i miłości do Ojczyny, a także kształtowania postawy szacunku do symboliki narodowej, kultury i tradycji polskiej.

Młodzież z Hajnówki uczciła pamięć ofiar

Autor tekstu/zdjęć: Wołkowycka Ewa – wychowawca OSiW