Międzynarodowa wymiana młodzieży „Dress up and go – Załóż strój i ruszaj”

W dniach 16 – 22 lipca 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży z Łotwy, Włoch, Słowacji, Rumunii i Polski w ramach projektu „Dress up and go – Załóż strój i ruszaj” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.
Głównym zadaniem projektu wraz z jednoczesnym poznaniem kultury, historii i tradycji partnerów było przekonanie młodych ludzi, że są w stanie przełamać barierę językową, z którą mieli trudności. Pomogły wspólnie wykonywane zadania dotyczące kultury narodów w tym np. elementów strojów ludowych, piłkarskich, wykonali także układu taneczny. Dzięki tym interakcjom usprawnili swoje umiejętności komunikacyjne wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych kultur.

Zajęcia z wymiany rozpoczęły się od gier mających na celu wzajemne poznanie się uczestników, m. in. poznawanie imion i narodowości innych. Po przełamaniu pierwszych lodów utrwaliła się pozytywna atmosfera w grupie, młodzież wzięła także udział w grze miejskiej w Białymstoku, meczu siatkówki prowadzonym przez nauczyciela wychowania fizycznego z Włoch, warsztatach aktywności obywatelskiej podczas których uczyła się tańca czeczeńskiego, spotkaniach z podopiecznymi Szkoły Podstawowej nr 11 z Białegostoku oraz w warsztatach wokalnych.
Ostatnim punktem każdego dnia wymiany były wieczory kultur przygotowane kolejno przez wszystkie uczestniczące grupy narodowościowe, podczas których prezentowane były ludowe stroje, tańce i śpiew. Nie zabrakło też degustacji specjałów i delikatesów z każdego kraju. Podczas wszystkich dni były organizowane spotkania liderów, w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom jak najlepszych warunków do realizacji projektu.

Młodzież wspaniale spędziła czas, co do minuty wypełniony atrakcjami i ciekawymi zadaniami. Tego typu wymiany to doskonała okazja do zdobycia wielu cennych doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

Autor: Elżbieta Andraka – koordynator projektu
Autor zdjęć: Elżbieta Andraka – koordynator projektu

„Dress up and go”