LOTERIA PIT dla mieszkańców Wasilkowa

Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna (również prowadząca działalność), która ukończyła 18 lat oraz złożyła dowolną deklarację podatkową PIT za 2018 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku niezależnie od sposobu jej złożenia i wskazała w deklaracji podatkowej PIT Gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania.
Losowanie nagród odbędzie się 21 maja br.

Zgłoś swój udział: www.pitwwasilkowie.pl

Mat. Urząd Miejski w Wasilkowie