Konkurs „Tutaj jestem”

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku po raz dziewiąty organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki “Tutaj jestem” adresowany do pełnoletnich twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego wydawnictwa.

Tematyka prac jest dowolna, ale musi ona w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu lub zawierać akcenty związane z województwem podlaskim (ten wymóg nie dotyczy autorów urodzonych lub mieszkających w naszym województwie). Prace, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach, można przysyłać do 31 grudnia 2018 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8

(z dopiskiem: Konkurs “Tutaj jestem”)

Nagrodą jest wydanie drukiem zwycięskiej pracy. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagrody nastąpi po zakończeniu Konkursu, zgodnie z Regulaminem.

Regulamin i Karta zgłoszenia w załączeniu lub na stronie www.woak.bialystok.pl w zakładce konkursy.

tutaj jestem_karta i klauzula_
2018
tutaj_jestem_regulamin_2018