Kondolencje

Łączymy się w bólu z Rodziną ŚP. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i wszystkimi osobami dotkniętymi brutalnym atakiem terroru,
godzącym w pracę samorządowców, społeczników
i wszelkim zasadom życia cywilizowanego społeczeństwa.

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie i Redakcja „Gazety Wasilkowskiej”

Skip to content