Koncert inauguracyjny pt. „Pieśń dziękczynna”

Już w najbliższą niedzielę 1 września o godz. 19:00 w kościele Najświętszej Mari Panny Matki Miłosierdzia w Wasilkowie odbędzie się inauguracyjny koncert pt. „Pieśń dziękczynna” w wykonaniu Tubicinatores Gedanenses (gdański kwartet trąbek naturalnych z kotłami historycznymi), Radosława Pachołka (alt, Wrocław), Baroque CollegiumMusicum (podlaska orkiestra instrumentów historycznych).

Baroque Collegium Musicum (podlaska orkiestra instrumentów historycznych) w 2008 roku z inicjatywy podlaskiego organisty i pasjonata muzyki dawnej Dariusza Hajdukiewicza w Wasilkowie – mieście założonym w roku 1566 przez wielkiego mecenasa sztuki Króla Zygmunta Augusta powstał zespół kameralny, który po kilku latach koncertowania przekształcił się w Podlaską Orkiestrę Instrumentów Historycznych Baroque Collegium Musicum (skrót BCM). Skład orkiestry BCM tworzą wybitni i doświadczeni instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej oraz w grze na instrumentach historycznych, absolwenci m. in.: Akademii Muzycznej w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Royal Academy of Music w Londynie, oraz University of Illinois, Konservatorium Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Hochschule für Musik und Theater w Lipsku, Królewskiego Konserwatorium w Hadze – stale koncertujący w najlepszych ośrodkach muzycznych Europy i innych kontynentach. Skład orkiestry BCM w zależności od repertuaru:

Jolanta Sosnowska, Danuta Zawada*, Paweł Miczka* – skrzypce barokowe

Radosław Koper *- skrzypce i altówka barokowa,

Anna Mikołajczak *- altówka barokowa

Anna Cierpisz * – wiolonczela barokowa

Krzysztof Sokołowski * – kontrabas barokowy, violone, viola da gamba

Anna BatorRafał Makarski– kontrabas barokowy

Rafael Gabriel Przybyła* – obój barokowy, obój d’amore, obój da caccia

Witold Wilgos – lutnia, teorba, lutnia renesansowa

Dariusz Hajdukiewicz* – truhenorgel / kierownictwo artystyczne

Repertuar BCM obejmuje utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne mistrzów renesansu, baroku i wczesnego klasycyzmu. Na potrzeby programowe Orkiestra BCM współpracuje z wybitnymi solistami scen międzynarodowych specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej oraz z zespołami muzyki dawnej specjalizującymi się w grze na instrumentach historycznych m.in.: z Zespołem Puzonów Renesansowych

„Trombastic”, Anną Wolfinger – sopran, Marcinem Ciszewskim – kontratenor, Karolem Bartosińskim – kontratenor, Bożeną Bojaryn – Przybyłą – sopran, Kubą Kościukiewiczem

– wiolonczela barokowa Mateuszem Kowalskim – viola da gamba. Orkiestra BCM ma na swoim koncie entuzjastyczne koncerty inauguracyjne na renomowanych festiwalach m. in. w Wasilkowie, Białymstoku, Żorach, Grudziądzu. W listopadzie 2014 roku Orkiestra BCM dokonała prawykonania „Studenten Messe” Antonio Lottiego (1667-1740) w ramach Festiwalu Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej w Białymstoku. Muzycy Orkiestry BCM posiadają imponujące instrumentarium, wśród którego znajdują się unikatowe i niespotykane oryginalne instrumenty lub kopie instrumentów historycznych o bardzo szlachetnym brzmieniu, pochodzące z najznakomitszych manufaktur europejskich.

Radosław Pachołek – kontratenor – pochodzący z Wrocławia artysta swojąedukację muzyczną rozpoczął jako uczeń PSM im Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. W wieku 9 lat wstąpił do chóru chłopięcego „Pueri Consonantes” kierowanym przez Stanisława Rybarczyka oraz Piotra Łykowskiego z którym to zespołem był związany przez wiele lat koncertując, dokonując nagrań oraz uczestnicząc w spektaklach operowych. W roku 2001 ukończył Akademię Muzyczna we Wrocławiu jako waltornista. Edukacje wokalną rozpoczął pod kierunkiem Dariusza Paradowskiego i Joanny Klisowskiej a następnie kontynuował ją m. in. u Artura Stefanowicza oraz jako gościnny student Hochschule fuer musik Trossingen na wydziale muzyki dawnej w klasie Mari Christiny Kiehr. Radosław Pachołek specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej od epoki średniowiecza do klasycyzmu. Obecnie jest stałym członkiem zespołów „Ars Cantus” ,Kameraliści Wrocławscy oraz ,,Stoltzer Ensemble”. Brał udział w projektach pod kierunkiem takich dyrygentów jak Paul MacCreesh, Konrad Junghaenel, Paul Goodwin, Benjamin Bayle, Giovanni Antonini. Dokonał ponad 15 nagrań płytowych w tym trzy nominowane do nagrody Fryderyka oraz do nagrody BBC.

Tubicinatores Gedanenses (Trębacze Gdańscy) – to zespół składający się z muzyków grających na kopiach instrumentów historycznych. Wykorzystywanie instrumentów z epoki jest powrotem do źródeł i próbą odnalezienia brzmienia zbliżonego do wzoru, jakim były zespoły tamtych czasów. W skład zespołu wchodzi czterech trębaczy: Wojciech Brzozowski, Paweł Hulisz, Piotr Kowalkowski i Emil Miszk oraz kotlista Paweł Szewczyk. Od 5 lat, współpracując z miejskimi instytucjami, takimi jak: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Cappella Gedanensis, Muzeum Gdańska, Międzynarodowe Targi Gdańskie oraz wykorzystując bogate zbiory muzyczne XVII i XVIII wiecznego Gdańska artyści starają się rekonstruować dawne brzmienie muzyczne Grodu nad Motławą. Grając na wieżach kościelnych i ratuszowej, również z towarzyszeniem carillonu, przywracają piękno gdańskiej muzyki wieżowej Turmmusik, praktykowanej w Gdańsku od XV wieku aż do początku XX wieku. Muzycy nawiązują też do wielkiej tradycji grania na uroczystym otwarciu i zamknięciu Jarmarku Dominikańskiego. Na tę okazję skomponowali specjalny hejnał. Towarzyszą również rekonstrukcjom XVII-wiecznych bitew na terenie Twierdzy Wisłoujście w ramach Festiwalu Wisłoujście 1628. Nagrali płytę z muzyką, która była wykonywana z wież gdańskich kościołów, a także z oryginalnymi kompozycjami na korpus trąbek historycznych. Jest to jedyne tego typu wydawnictwo na polskim rynku fonograficznym, zawierające nagrania na tak charakterystyczny, a swego czasu bardzo popularny skład instrumentalny.

Program:

J. S. Bach – Sinfonia z Kantaty BWV 29 „Wir danken dir, Gott, wir danken dir” („Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy.”

J. S. Bach – I Chorał z Kantaty BWV 29

„Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy.
Wzywamy imienia Twego,
opowiadamy cuda Twoje.”

J. S. Bach – Aria nr. 1 z Kantaty BWV 170 „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust” („O błogi spokoju, o duszy radosci!)

Aria: „O błogi spokoju, o duszy radości!
W grzechach piekielnych wszak ciebie nie ma,
Lecz jesteś w świętej jedności nieba; 
Tylko tys podporą dla ludzkiej słabości, 
O błogi spokoju, o duszy radości! 
Stąd w darach cnoty mam upodobanie, 
I one w mym sercu znajdują mieszkanie”.

Anonymus – Tabulatura vietoris saeculi XVII w nr. 309 i 310

Jan Sebastian Bach (1685 – 1750)  Chorał Wer nur den lieben Gott last walten” („Kto los swój złożył w ręce Boga”) BWV 93,7

Chorał – I zwrotka

„Kto los swój złożył w ręce Boga, I w Nim nadzieję swoją ma, 
Nie dotknie tego żadna trwoga, Choćby nań spadła dola zła.
Kto z taką się ufnością zrósł, Ten nie na piasku dom swój wzniósł”.

Preludium chorałowe – transkrypcja i opracowanie na organy i orkiestrę napodstawie Paula Dichtla – D. Hajdukiewicz

Chorał – II zwrotka

„Z modlitwą szczerą i śpiewaniem, Wypełniaj obowiązek swój,
A Bóg otoczy cię staraniem, I wskaże szczęśliwości zdrój. 
Kto się na Boga ufnie zda, Wiernego w Nim obrońcę ma.”

Nikolaus Selnecke – Pieśń dziękczynna „Nun Laßt uns Gott den Herrn”

„A teraz Boże, Panie,
dziękujemy i czcimy Cię
z powodu Twoich darów
które otrzymaliśmy”.

J. S. Bach – Kantata BWV 35 „Geist und Seele wird verwirret” („Umysł,dusza są zmieszane, gdy Cię Boże oglądają”)

Aria nr. 4 „Gott hat alles wohlgemacht”

„Bóg uczynił wszystko dobrze!
Jego miłość, wierność Jego
Są wciąż z nami dnia każdego.
Gdy lęki nas trapią straszliwie,
On nas pociesza troskliwie;
Czuwa nad nami pośród trwóg.
Wszystko dobrze sprawił Bóg!”

Marcin Luter – Hymn „Ein feste Burg ist unser Gott” („Warownym grodemjest nasz Bóg”)

„Warownym grodem jest nasz Bóg, Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg, Co nas tu niepokoją!
Stary, chytry wróg Czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta?”
„My złego nie zdołamy zmóc, Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz Anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się, Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan, Szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga”.

Trio chorałowe – „O Heiliger Geist, o Heiliger Gott” („O Duchu Święty,o Święty Boże”) – transkrypcja i opracowanie na organy i orkiestrę na podstawie Gaëla Liardona – D. Hajdukiewicz

„O Duchu Święty, o Święty Boże, jesteś pocieszycielem w potrzebie, jesteś posłany z niebiańskiego tronu od Boga Ojca i Syna, 
O Duchu Święty, o Święty Boże!”

„O Duchu Święty, o Święty Boże, nie pozostawiaj nas w potrzebie i śmierci. Mówimy Ci pochwały, cześć i dzięki przez cały czas i nasze życie. 
O Duchu Święty, o Święty Boże!”

Utwór pt. „The Song Of Compagney

J. S. Bach  Chorał „Wachet auf, ruft uns die Stimme” z Kantaty BWV 140(„Zbudźcie się”)

Chorał – I zwrotka

„Zbudźcie się”, tak ci wołają, Co w grodzie świętym straż trzymają; 
Syjonie, północ! porzuć sny! Oblubieniec twój nadchodzi! 
Zbawienia dzień się blaskach rodzi, Dziewice mądre, gdzieście wy? 
To On… Ocknijcie się I weźcie lampy swe! 
Alleluja! Już godów czas!
Wzywają was! Pośpieszcie Pana witać wraz!

Chorał – II zwrotka

Serca rozbudzonej rzeszy, Wołanie straży świętej cieszy; 
Powstaje Syjon, stroi się. Z niebios kroczy Pan wspaniały, 
Druh pełen łaski, prawdy, chwały, Promienne blaski swoje śle. 
0 Jezu, do nas zejdź! Korono chwały, świeć; 
O, hosanna! Ach, wiedź nas sam
Do niebios bram, Weselną ucztę gotuj nam!

Chorał – III zwrotka

„Gloria” świat Ci śpiewa cały; Aniołów, ziemian brzmią chorały 
I słodkich lutni dźwięczny ton. Z pereł miasta Twego bramy; 
Tam w niebian gronie otaczamy Wyniosły Twój i święty tron. 
Czyż zgłębi rozum mój Majestat, Boże, Twój? 
O, radości! Tam rzesza Twa,
Hymn wieczny gra, Na Twoją cześć. Alleluja

Johann Gramann – Pieśń uwielbienia„Nun lob mein Seel’ den Herren” wg. Psalmu 103

„Błogosław, duszo moja, Pana, 
i całe moje wnętrze – święte imię Jego! 
Błogosław, duszo moja, Pana, 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!”

J. S. Bach – Kantata BWV 33 Allein zu dir, Herr Jesu Christ” („W Tobienadzieje tylko mam”)

„W Tobie nadzieję tylko mam, Jezu, wśród świata tego.
Tyś jako pocieszyciel dan, I nie chcę mieć innego.
Nie zrodził się przez wieków wiek, Na ziemi tej ni jeden człek,
Który by z biedy wyrwał mnie. Więc wołam Cię, Któremu zaufałem wszak.”

Aria: „Jak krok mój chwieje się, zatacza! Lecz Jezus słucha i przebacza;
Swojemu Ojcu mnie przedstawia. Choć uciskają mnie me grzechy, 
Lecz wspiera mnie słowo pociechy, I Jego czyn, co mnie wybawia.”

Marcin Luter – Hymn „Herr Gott dich loben Wir” – Te deum Ludamus

Ciebie, Boże, chwalimy, 
Ciebie, Panie, wysławiamy. 
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu, 
wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie, 
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini 
nieustannym głoszą pieniem:

Święty, Święty, Święty 
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia 
majestatu chwały Twojej.

J. S. Bach – II Chorał z Kantaty BWV 29

Chorał:

„Niech dziś ma cześć i chwalę: 
Bóg – Ojciec, Syn i Święty Duch! 
Niech w nas rozmnaża dalej, 
Co nam zapewnił z łaski już!
Zaufać Jemu chcemy 
I na Nim oprzeć się,
Więc serca Mu niesiemy, 
Odwagę, zmysły swe. 
Zaśpiewaj Panu dzisiaj, 
Niech „amen ” woła brat! 
Dojedziemy celu życia
We wierze, w nowy świat.”

Serdecznie zapraszamy na ucztę muzyczną, która będzie kontynuowana przez wszystkie niedziele września.