Jak wolontariat zmienił moje życie

Konkurs Papieski to popularny konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II organizowany co roku przez Komendę Główną OHP.
Uczestniczka Klaudia Zimnowodzka postanowiła wykorzystać czas spędzany w domu na wzięcie w nim udziału. Postać Jana Pawła II była kimś ważnym w życiu Kludii. Czas pontyfikatu był czasem pięknym i niezapomnianym. Klaudia twierdzi, że  młode pokolenie jest przyszłością świata, i to od nich zależy jego wygląd w przyszłości. To jacy będą młodzi ludzie i jaką wartością będzie dla nas wiara.  

Uczestniczka w swojej  pracy pisze o doświadczeniach, które zdobyła pracując bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka w trakcie wolontariatu. Praca ta nauczyła ją tolerancji, szacunku i miłości względem bliźniego. Wolontariat to nie tylko dawanie siebie innym. To również szereg doświadczeń i korzyści, z których często ludzie nie zdają sobie sprawy.

Jak wolontariat zmienił moje życie

Autor: – Barbara Czajkowska – wychowawca OSiW, zdjęcia: uczestniczka OSiW OHP Klaudia Zimnowodzka