„Interaktywne przedszkolaki”

Dbając o rozwój kompetencji cyfrowych naszych wychowanków w Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie utworzyłyśmy nowe koło zainteresowań – „Interaktywne przedszkolaki”. Od października 2019 r., organizowałyśmy zajęcia z wykorzystaniem laptopa i tablicy multimedialnej.

Głównymi założeniami koła było rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych. Ważnym celem było też kształtowanie nawyków w zakresie racjonalnego korzystania z nowych technologii, bezpieczne korzystanie z Internetu oraz doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Chcąc uatrakcyjnić zajęcia korzystałyśmy z wielu ciekawych programów edukacyjnych i stron www.

W ramach kółka przedszkolaki rozwijały umiejętności z różnych obszarów edukacji.

Dzieciom bardzo podobało się wykonywanie zadań na ekranie dotykowym tablicy interaktywnej. Kształtowały przez to zdolności rozróżniania kolorów, kształtów, cyfr, liczb, wielkości i kierunków.

Różnorodne ćwiczenia polegały na porządkowaniu informacji, układaniu puzzli, porównywaniu, przesuwaniu elementów na tablicy, pisaniu i rysowaniu po niej, wypełnianiu kolorami, uzupełnianiu brakujących elementów, utrwalenie znajomości kolorów, cyfr i liter.

Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia budując w ten sposób wiarę we własne możliwości. Uczyły się również cierpliwego oczekiwania na swoją kolej oraz sprawdzania działań koleżanek i kolegów. Zabawy przy tablicy interaktywnej były bardzo atrakcyjne, podobały się dzieciom i dały im wiele radości.

Interaktywna Tablica

Alina Łopato, Monika Szkiłądź