Integracja uczestników z Sokółki

Grupa rówieśnicza obok nauczycieli i rodziców, stanowi jedno z głównych źródeł mechanizmów socjalizacyjnych. Szczególnie ze zdaniem kolegów liczą się dojrzewający. Młodzież spędza coraz więcej czasu poza domem, z kolegami, którzy mogą wpływają na preferencje i wybory. Grupa rówieśnicza to miejsce, w którym nastolatek ćwiczy swoje umiejętności społeczne, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o prawidłowe relacje w grupie, jaką jest klasa szkolna. Zajęcia poprawiające integrację w grupie stanowić powinny, zatem nieodłączny element oddziaływań wychowawczych.

10 marca br. w Zespole Szkół im. Elizy Orzeszkowej odbyły się zajęcia integracyjne i komunikacyjne dla uczestników OSiW. Zajęcia rozpoczęły się od wspólnej zabawy z chustą. Zadaniem uczestników było współdziałanie i współpracowanie tak, aby maskotka rzucona na chustę wpadła do środka. Początkowo uczestnicy działali bardzo chaotycznie, maskotka, co chwilę wypadała poza kolorową płachtę. Po pewnym czasie jednak uczestnicy zabawy zaczęli ze sobą współpracować zauważając, że współpracując mogą szybciej wykonać zadanie.

Gdy udało się osiągnąć cel, ćwiczenie zostało szczegółowo omówione, a młodzież była bardzo zadowolona z faktu wykonania zadania. Czuła, że podczas pracy stanowiła zintegrowaną całość, co dało uzyskanie zamierzonego efektu. Drugi etap zajęć dotyczył komunikacji. Uczestnicy zajęć w losowych zespołach wykonywali powierzone zadania. W czteroosobowych grupach uczestnicy wykonywali budowle, a dwóch uczestników z grupy dostało od wychowawcy zadanie do wykonania, którego nie mogli wyjawić kolegom. Były to funkcje lidera i agenta, który miał działać na niekorzyść grupy. Ćwiczenie było wykonywane w ciszy, aby pobudzić pomiędzy uczestnikami komunikację niewerbalną. Wszystkim zespołom udało się zakończyć zadanie, po którym nastąpiło omówienie sytuacji, z jaką musieli się zmagać. Prawidłowo zostały rozszyfrowane zadania lidera i agenta. Młodzież omawiając realizację zadania wskazywała na trudności w rozszyfrowywaniu komunikatów niewerbalnych od kolegów, niemniej jednak poradziła sobie doskonale. Wypowiedzi uczestników zajęć dowodzą potrzeby wspierania ich w procesach integracyjnych i socjalizacyjnych na poziomie grupy rówieśniczej, stąd zapowiedź kolejnych zajęć.

Integracja

Autor/ zdjęcia: Elżbieta Kochanowicz-Klej- st. wychowawca OSiW OHP