Głos zabrał także Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, który wspomógł realizację przedsięwzięcia. Z rąk Burmistrza otrzymał dyplom i serdeczne podziękowania.

 

Podczas uroczystości przemówiła Prezes Klubu Seniora oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Krystyna Sakowicz, a także Przewodnicząca Stowarzyszenia Aktywni 50+ Pani Anna Biegańska. Uroczystość uświetniły występy chóru Wasilkowianki, wokalnie zaprezentowali się także Aktywni 50+. Seniorzy otrzymali okolicznościowe upominki. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek.

 

Pomieszczenia świetlicy przy ul. Dwornej zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb Seniorów. Pojawiły się drabinki do ćwiczeń, nowe wyposażenie kuchni, podjazd dla niepełnosprawnych, nowe toalety, w tym także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja w znacznej części dofinansowana została przez Wojewodę Podlaskiego.

 

Do 21 lutego 2018 r. trwa nabór na stanowisko animatora ds. zajęć sportowych i turystycznych w Klubie Seniora w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie.