O stypendia mogli starać się uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, którzy zamieszkują na terenie gminy Wasilków. W ubiegłym roku wpłynęło łącznie 41 wniosków, z czego przyznano 31 stypendiów w tym: 9 naukowych, 14 sportowych i 8 artystycznych. Kwota przyznanego stypendium to 100 zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca 2018 r. Trzem stypendystom przyznano kwotę wyższą - 150 zł miesięcznie. Kolejna edycja programu stypendialnego wystartuje w letnich miesiącach br. (dane: Urząd Miejski w Wasilkowie).