Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

 rekruci1W drugiej połowie marca rozpoczął się nabór do Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie. Rekrutacja  obejmuje też oddział żłobkowy, filię przedszkola przy ul. Polnej oraz punkt przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach.

 

Na maluchy z gminy Wasilków czeka w sumie około 260 miejsc.  Nabór do Przedszkola w Wasilkowie na rok 2013/2014  rozpoczął się 18 marca i potrwa do 5 kwietnia 2013.

 


Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dotyczy to również dzieci 5-letnich, które mogą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne bezpłatnie w 5-godzinnym oddziale. Z kolei do oddziału żłobkowego przyjmowane będą dzieci urodzone w roku 2011.

 


Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola powinni zapoznać się z procedurą rekrutacji, wypełnić kartę zgłoszeniową, którą można otrzymać w przedszkolu. Oba dokumenty można również pobrać ze strony przedszkola: www.przedszkole.wasilkow.pl

 

- Z doświadczenia wiem, że chętnych jest więcej niż miejsc – mówi Joanna Broniszewska-Hyży, Dyrektor Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie.

 

Kryteria naboru do przedszkola podlegają regulacjom prawnym i dlatego w pierwszej kolejności przyjmowane będą:

 

-  dzieci pięcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
- dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
- dzieci z rodzin zastępczych,
- dzieci obojga rodziców pracujących,
- dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola – tu brane są pod uwagę  terminowe
i systematyczne wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
- dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

 

Warunki o których mowa powyżej zostaną uwzględnione w przypadku, gdy wraz z kartą zgłoszenia przedłożą stosowne zaświadczenia i dokumenty potwierdzające sytuację rodziny.

 

- Nasze działania wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze uruchamiają wszystkie sfery osobowości dziecka, rozwijają umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji. Przedszkole dba o wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie podopiecznych do podjęcia nauki w szkole poprzez stosowanie nowatorskie form i metod pracy. Przedszkole realizuje określone cele i zadania zgodnie z podstawą programową MEN - podkreśla Joanna Broniszewska-Hyży.

 

 

Organizowanych jest wiele imprez przedszkolnych, uroczystości rodzinnych. Wśród zajęć dodatkowych część jest bezpłatna, np. katecheza, koło plastyczne, koło młodego odkrywcy, koło ekologiczno-przyrodnicze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Inne atrakcje są odpłatne, np.: koncerty muzyków z Filharmonii Podlaskiej, rytmika, spektakle teatralne, język angielski, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna.

 

Jak widać, warto jak najszybciej zadbać o zapisanie swoich pociech do Przedszkola w Wasilkowie. Ostateczny termin złożenia zgłoszeń to 8 kwietnia. Informacja o wynikach rekrutacji podana będzie w 26 kwietnia 2013 r. na tablicy ogłoszeniowej w obu budynkach przedszkola oraz na stronie internetowej placówki - http://www.przedszkole.wasilkow.pl/.

 

Tekst i foto: mat. przedszkola

 

Rozkład MPK

logo_rozklad_bez