III posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie

Informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2019 roku, o godzinie 10-ej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się III posiedzenie Rady Seniorów w Wasilkowie

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu pracy Rady Seniorów na 2019 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Seniorów

Krystyna Sakowicz

Mat. Urząd Miejski w Wasilkowie