Granice obwodu głosownia i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa z dnia 21 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Wasilkowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Wasilków ulice: Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Dworna, Gajna, Edwarda Godlewskiego, Tadeusza Kościuszki, Kryńska, Adama Mickiewicza, Nowa, Jana Pawła II, Pogodna, Rynek Kilińskiego, Słoneczna, Wincentego Witosa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zaułek.

Wieś: Nowodworce.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. W. Rabczyńskiego,

ul. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Wasilków ulice: Cechowa, Chabrowa, Dolna, Elektryczna, Łukasza Górnickiego, Grodzieńska, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Klonowa, Kolejowa, Kościelna od nr 1 do 61 oraz 63, 64, 66, 68, 70, 72, Kupiecka, Łazienna, Łąkowa, Olszowa, Piaskowa, Polna, Projektowana, Przejazdowa, Rzemieślnicza, Rolna, Spożywcza, Stanisława Staszica, Supraślska, Wielobranżowa, Wiśniowa, Wojtachowska, Grzegorza Wołowicza, Wspólna, Żurawia, Żwirowa. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta,
ul. Polna 1/4a, 16-010 Wasilków
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
3 Wasilków ulice: Akacjowa, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Ignacego Daszyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Romana Dmowskiego, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Krzywa, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, 11 – go Listopada, Magnoliowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Panerka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podleśna, Prosta, Bolesława Prusa, Ks. Wacława Rabczyńskiego, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Ukośna, Wierzbowa, Wiewiórcza, Zajęcza, Stefana Żeromskiego. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta, Polna 1/4a, 16-010 Wasilków

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4 Wasilków ulice: Błękitna, Cisowa, Czysta, Dereniowa, Jurowiecka, Kamienna, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ogrodowa, Piasta, Emilii Plater, Produkcyjna, Przemysłowa, Przytorowa, Henryka Sienkiewicza, Skrzatów, Stawowa, Torfowa, Zachodnia, Zakładowa, Zielona. Przedszkole, ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków
5 Wasilków ulice: Kościelna 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67, 69, 71, Krucza, Orla, Sokola. Przedszkole, ul. Polna 1/4c, 16-010 Wasilków
6 Wsie: Dąbrówki, Horodnianka, Studzianki.

Kolonie: Ożynnik, Zapieczki.

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Studziankach
ul. Supraślska 2, 16-010 Wasilków
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
7 Wsie: Jurowce, Katrynka, Osowicze, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie wraz z gajówką Burczak, Woroszyły, Wólka-Przedmieście, Wólka Poduchowna.

Kolonie: Mostek, Zaścianek.

Szkoła Podstawowa w Sochoniach, ul. Kościelna 1,
16-010 Wasilków

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Wasilkowa najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Wasilkowa
Mirosław Bielawski