Egzaminy zawodowe w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

12 i 13 czerwca uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie kończący naukę w klasie VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum,  odbywający przyuczenie do wykonywania pracy w zawodzie fryzjer, krawiec i murarz przystąpili do egzaminu  zawodowego.

Przyuczenie do zawodu obejmowało dwuletni okres w czasie którego młodzież opanowała wiedzę i umiejętności zawodowe, rozwijała uzdolnienia i zainteresowania oraz nabierała sprawności niezbędnych do wykonywania zawodu.  
Egzamin rozpoczął się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną, pytania dotyczyły zagadnień programowych oraz przepisów bhp. Po pozytywnym zaliczeniu testu odbyła się część praktyczna. Na tym etapie młodzież musiała wykazać się planowaniem czynności związanych z wykonaniem zadania, organizacją stanowiska pracy oraz wykonać zadanie praktyczne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Fryzjerzy wykonywali zabiegi pielęgnacyjne włosów, krawcy mieli za zadanie wykonanie projektu kieszeni a następnie naszycie jej na gotowym wyrobie odzieżowym, murarze natomiast układali wiązania z cegieł.
Po prezentacji efektów wykonanego zadania komisja składająca się z instruktorów nauki zawodu, kierownika OSiW oraz wychowawców oceniała umiejętności zdających egzamin.
Wszyscy przystępujący do egzaminu sprawdzającego umiejętności zawodowe zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Młodzież otrzyma zaświadczenia stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu zawodu, którego dotyczyło przyuczenie. Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie nauki z pewnością przyczynią się do poszerzenia możliwości młodych ludzi na początku ich drogi zawodowej na rynku pracy.

Egzaminy

Autor/ zdjęcia: Anna Łukaszuk–  kierownik warsztatów szkoleniowych OSiW