Egzaminy z przyuczenia do zawodu

Uczestnicy OSiW OHP w Wasilkowie z klasy VIII Szkoły Podstawowej wraz z końcem roku szkolnego kończą również przygotowanie do zawodu, które realizowali w warsztatach szkoleniowych.

16 czerwca br., odbyły się egzaminy potwierdzające zdobycie kwalifikacji w zawodach murarz–tynkarz oraz krawiec. Obejmowały one dwie części, praktyczną oraz teoretyczną.  Egzamin został przeprowadzony z uwzględnieniem wytycznych dotyczących ochrony zdrowia w czasie pandemii, dlatego też zadania praktyczne można było wykonać częściowo jednak wymagały szczegółowego omówienia całego procesu.
Komisja oceniała przede wszystkim umiejętności i wiedzę młodocianych pracowników, pod uwagę brano również przestrzeganie przepisów bhp podczas pracy.

Wszyscy przystępujący do egzaminu zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Młodzież otrzyma zaświadczenia stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu zawodu, którego dotyczyło przyuczenie. Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie nauki
z pewnością przyczynią się do poszerzenia możliwości młodych ludzi na początku ich drogi zawodowej.

egzaminy

Autor/zdjęcia: Anna Łukaszuk – kierownik warsztatów szkoleniowych w OSiW OHP w Wasilkowie