Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu „Słoneczne” w Wasilkowie

Tradycją przedszkola, jest świętowanie w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia sala starszaków przybrała odświętny wygląd.
W tym szczególnym dla nas momencie swoją obecnością zaszczycili nas
Burmistrz Wasilkowa – p. Adrian Łuckiewicz, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – p. Robert Lewkowicz, przewodniczący Rady Rodziców – p. Krzysztof Żukowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Anna Trochim – Sidorkiewicz, Prezes Powiatowego Oddziału ZNP – p. Jarosław Kałmucki, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi przedszkola.

Program artystyczny przygotowały dzieci z grupy 5 pod kierunkiem pań Małgorzaty Tercjak i Karoliny Urbanowicz. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności, pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Po występach tradycyjnie były życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w kształcenie młodego pokolenia.

Wszyscy goście podkreślali wartość i znaczenie zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego Pan Burmistrz oraz pani Dyrektor wręczyli nagrody za wzorową pracę.  Na zakończenie dzieci wręczyły wszystkim gościom i pracownikom przedszkola pamiątkowe laurki.

Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu „Słonecznym”

Autorzy: Małgorzata Tercjak i Karolin Urbanowicz