Dzielnicowy bliżej nas

W ramach współpracy – kadra pedagogiczna Ośrodka po raz kolejny uczestniczyła w krótkim spotkaniu z dzielnicową st. sierżant Natalią Siekierko z Komisariatu Policji w Wasilkowie.

Na bieżąco prowadzona jest wymiana informacji o sytuacjach i miejscach w Ośrodku – które stwarzają potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników. Współpraca polega także na działaniach w zakresie profilaktyki zagrożeń demoralizacją, promocji zdrowia, życia wolnego od nałogów.

Częste spotkania z dzielnicową to duże wsparcie w codziennej pracy pedagoga, psychologa, wychowawców oraz instruktorów. St. sierż. Natalia Siekierko prowadzi też regularne prewencyjne spotkania z uczestnikami.


Autor/ zdjęcia: Małgorzata Jarczewska – Kierownik OSiW OHP