Dofinansowanie w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”

Miło nam poinformować, że Gmina Wasilków otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 28 tys. zł z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa na podlaskiego” na dwa projekty.

Pierwszy z nich „Wzrost aktywności seniorów z Gminy Wasilków poprzez doposażenie świetlic wiejskich” polega na doposażeniu miejsc spotkań mieszkańców w Dąbrówkach, Sochoniach i Nowodworcach. Zakupione zostaną m.in. wykładziny dywanowe, przyrządy do ćwiczeń, meble, wyposażenie kuchenne, stroje stylizowane na ludowo oraz projektor. Wartość zadania to blisko 30 tys. zł, w tym dotacja 15 tys. zł.
 
Drugi projekt „Kultywowanie tradycji”, na który Gmina otrzymała dotację na kwotę blisko 13 tys. zł. (wartość zadania 26 tys. zł) polega na zakupie tradycyjnych strojów oraz akordeonu zespołom folklorystycznym działającym przy Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie: „Jarzębinka” z miejscowości Sochonie oraz „Dąbrówka” reprezentujący sołectwo Dąbrówki.
Doposażenie zespołów w nowe stroje oraz akordeon podniesie walory artystyczne oraz prezencję zespołu na scenie.
28 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz podpisał umowy na realizację obu projektów. Wszystkiego dobrego!

Dofinansowanie

Mat.: UM w Wasilkowie