„Co nas uzależnia?” Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne w OSiW

W ramach programu edukacyjno – profilaktycznego w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie 5 listopada br. wychowawca Barbara Malicka zorganizowała zajęcia, którego tematem przewodnim było sięganie po używki.
Uczestnicy zajęć wypowiadali się na temat powodów zażywania środków odurzających. Dyskusja była burzliwa, padło wiele stwierdzeń uzmysławiających śliską granicę między wyborem tego co dobre, a tego co złe. Młodzież w anonimowych ankietach odpowiadała na pytania związane z uzależnieniem. Jeden z wychowanków odważył się opowiedzieć o swoim problemie na forum grupy. Większość zrozumiała, że ważnym aspektem w zboczeniu na ścieżkę uzależnień jest drugi człowiek, który w trudnej sytuacji podniesie na duchu, doda odwagi i siły w walce z nałogami aby łatwiej było uwierzyć w siebie i zacząć od nowa.

Co nas uzależnienia

Autor/ zdjęcia: Barbara Malicka, wychowawca OSiW