Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii poszukiwani! Potrzeba 13 tysięcy osób.

3 czerwca 2019 ruszyła rekrutacja wolontariuszy do programów Szlachetnej Paczki oraz Akademia Przyszłości – jednych z…

Ostatnia droga ks. Tadeusza Zajkowskiego

Ze smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci ks. kanonika Tadeusza Zajkowskiego, który po długiej chorobie zmarł w…

Kondolencje z powodu śmierci Dr hab. Haliny Krukowskiej

Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Dr hab. Haliny Krukowskiej…

Sprostowanie

SPROSTOWANIE W numerze 156 Gazety Wasilkowskiej w rubryce Kroniki policyjne na stronie 21 została zamieszczona nieprawdziwa…

Kondolencje

Łączymy się w bólu z Rodziną ŚP. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i wszystkimi osobami dotkniętymi brutalnym…

Ostatnie pożegnanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Sylwester na Dwornej

Sylwester w Wasilkowie? Najlepiej na Dwornej 19. Zachęcamy do wynajęcia sali na ostatni bal w Starym…

SPROSTOWANIE

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, wydawca „Gazety Wasilkowskiej” Przeprasza czytelników za opublikowanie w nr 155…

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym Zmarłego Tadeusza Onichimiuka składają Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Animacji…

Przemoc w rodzienie pod wpływem alkoholu

Za przemoc w rodzinie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia…

Skip to content