Budżet Obywatelski 2019 r.

Został miesiąc do złożenia wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, mieszczące się w kompetencjach Gminy. Kwota przeznaczona na realizację zgłoszonych przez mieszkańców Wasilkowa projektów to aż 180 tys. zł brutto. Kosztorys zgłoszonego projektu nie może przekraczać 75 tys. zł więc są szanse, że WYGRAJĄ AŻ 3 PROJEKTY. Głosowanie odbędzie się w dniach 18-28 września br.
Gorąco zachęcamy do włączenia się w działania w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego i dzielenia się swoimi pomysłami. Mieszkańcy miasta Wasilków mogą składać wnioski do 7 września.

Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej kwoty Budżetu Obywatelskiego. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwolą na realizację kolejnego projektu z listy, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący kolejną pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. Zasadę tę stosuje się do wyczerpania zaplanowanej kwoty.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych na terenie miasta Wasilków.
  2. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów.
  3. Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej można składać w Urzędzie w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Każdorazowo projekt należy umieścić w zamkniętej kopercie z widocznym napisem
    „BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest też możliwość przesłania projektu drogą mailową na adres: budzetobywatelski@wasilkow.pl
  4. Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim (pok. nr 10, 25, 1), telefonicznie pod nr tel. 85 718 54 00 (wew. 036, 027, 022) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: budzetobywatelski@wasilkow.pl)

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO>>

Link do Edytowalnego formularza zgłoszeniowego projektów

Budżet Obywatelski 2019 r.