Apel podsumowujący osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego w SP nr 1

18 stycznia 2019 r. – ostatniego dnia przed upragnionymi feriami zimowymi – odbył się apel podsumowujący wyniki osiągnięte przez uczniów w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele Policji, którzy przybyli do szkoły, by przestrzec uczniów przed ryzykownymi pomysłami, które z nudów mogą im przyjść do głowy podczas czasu wolnego. Bezpieczne ferie to ważny temat. Dobrze byłoby, gdyby 4 lutego wszyscy powrócili do szkoły cali i zdrowi.

Następnie pani dyrektor Lucyna Bejm nawiązała do wydarzeń, które miały miejsce w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mówiła o tym, jak ważne jest, byśmy nie traktowali innych z pogardą i nienawiścią, jak wielkie zło niesie ze sobą wszelka przemoc i agresja. Zaapelowała do zebranych, by gdańska tragedia była dla nas nauką, bo tylko zmiana postępowania wszystkich ludzi jest gwarancją tego, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Następnie pani Dyrektor poprosiła o uczczenie pamięci Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska – minutą ciszy.

Kolejna część apelu była radośniejsza – najlepsi uczniowie (ze średnią co najmniej 5,0) otrzymali stypendia za wyniki w nauce. W tym roku było ich aż 50. Następnie pani Joanna Sobolewska i pan Wojciech Poznański wręczali uczniom nagrody w konkursach. Później zaś wychowawcy klas gratulowali tym, którzy wyróżnili się w I sem. wynikami w nauce, frekwencją, osiągnięciami w konkursach. Okazało się, że takich osób jest w naszej szkole niemało. Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy I semestr. Po feriach czekają nas dalsze zmagania, których ukoronowaniem będą egzaminy gimnazjalne i kończące kl. 8.

Osiągnięcia z I semestru roku szkolnego

Mat. SP nr 1 w Wasilkowie