Interaktywne dzieciaki w Przedszkolu „Słonecznym”

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie powstało koła zainteresowań „Interaktywne dzieciaki”, na które uczęszczały dzieci 5-letnie. Podczas spotkań prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Podstawowymi założeniami koła było rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych, kształtowanie nawyków w zakresie racjonalnego korzystania z nowych technologii oraz bezpieczne korzystanie z Internetu. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez korzystania z technologii informatycznych, a nauczenie dzieci korzystania z nich już od najmłodszych lat jest nie tylko atrakcją, ale też koniecznością. Nowoczesne osiągnięcia technologii są nieocenioną pomocą dydaktyczną.

Główną metodą wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Praca z tablicą interaktywną pozwala i wychodzi naprzeciw temu, gdyż poza walorami edukacyjnymi niesie ze sobą także możliwość aktywnej zabawy, którą dzieci bardzo lubią.

Sama tablica pełni funkcję dużego ekranu dotykowego, który można obsługiwać pisakiem lub dotykiem. Najważniejszą jego cechą jest pełna interakcja z dzieckiem, co go absorbuje, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija również umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne.

Prowadzone na kółku zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przyczyniły się do rozwijania percepcji wzrokowo – słuchowej, a poprzez odpowiednie dociskanie pisaka kształtowały napięcie mięśniowe. Pozwalały samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną, często w postaci dźwiękowej oraz wzrokowo – ruchowej, np. trening manualny – rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami.

Różnorodne ćwiczenia wykorzystane na zajęciach polegały na porządkowaniu informacji, układaniu puzzli, porównywaniu, przesuwaniu elementów na tablicy, pisaniu i rysowaniu po niej, wypełnianiu kolorami, uzupełnianiu brakujących elementów, utrwalenie znajomości kolorów, cyfr i liter.

Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia, wzmacniając tym samym wiarę we własne możliwości. Praca w małych grupach sprzyjała rozwojowi społecznemu, uczyła rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie, rozwijała kreatywność, spostrzegawczość oraz logiczne myślenie.

Chcąc uatrakcyjnić zajęcia korzystałyśmy z wielu ciekawych programów edukacyjnych i stron www. Zabawy przy tablicy interaktywnej były bardzo atrakcyjne, podobały się dzieciom i dały im wiele radości.

Interaktywne dzieciaki w Przedszkolu Słonecznym

Autor: Alina Łopato, Monika Szkiłądź

Skip to content